· POLÍTICA DE PRIVACITAT ·

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

RUTES ENTRE REFUGIS informa els usuaris del seu lloc web sobre la seva Política de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant PPDP), d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007, amb la finalitat que aquestes decideixin lliurement i voluntàriament si volen facilitar les dades personals que se’ls sol·licitin a la seva pàgina web.

RUTES ENTRE REFUGIS us informa que les dades recollides seran tractades de forma segura i confidencial al nostre fitxer de clients, amb la finalitat de dur a terme tot allò relacionat amb la difusió dels butlletins.

Us informem que RUTES ENTRE REFUGIS és responsable i únic destinatari del tractament de les vostres dades personals. Consenteix que aquestes dades, proporcionades per vostè per qualsevol mitjà, o obtingudes per cessió d’un tercer, siguin tractades per RUTES ENTRE REFUGIS per a la gestió dels serveis sol·licitats. Vostè reconeix haver facilitat les seves dades personals de forma lliure, voluntària i sincera, responsabilitzant-se que el contingut d’aquests sigui d’acord amb la realitat. El tractament i conservació de les seves dades, es realitzarà pel temps necessari per a la prestació dels nostres serveis o en defecte d’això pel legalment establert. Vosté o el seu representant legal, podran en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament del Reglament (UE) 2016/679 dirigint comunicació motivada a l’adreça a dalt indicada o mitjançant correu electrònic a l’adreça info@rutesentrerefugis.com adjuntant document acreditatiu de la vostra identitat.

RUTES ENTRE REFUGIS es reserva el dret de modificar el seu PPDP d’acord amb el seu criteri, a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o a la pràctica empresarial. Si introduïu alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix enllaç, on l’usuari podrà tenir coneixement de la PPDP actual. En qualsevol cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís que s’accedeix a l’enllaç.

RUTES ENTRE REFUGIS és titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris als diferents formularis de la pàgina web. No se cediran dades a tercers, no entenent com a cessió, el tractament que empreses col·laboradores prestin a RUTES ENTRE REFUGIS d’acord amb el descrit als contractes entre el Responsable del tractament i els Encarregats del Tractament. El responsable del tractament es compromet a complir amb l’obligació de secret establerta a la legislació aplicable, respecte de les dades personals contingudes als fitxers automatitzats.

Si vostè té alguna informació, suggeriment o consulta de fer en algun tema relacionat amb la seguretat dels sistemes de comerç electrònic i/o amb la Política de Protecció de Dades Personals, us agrairem envieu un correu a l’adreça a dalt indicada i, a “Assumpte” escriviu “Consulta Suggeriment”. Si el motiu del contacte amb RUTES ENTRE REFUGIS fos una reclamació o queixa que tingués relació amb qualsevol vulneració de la seva privadesa o una reclamació per errors en la seguretat dels seus sistemes de comerç electrònic, pot enviar un correu indicant al camp “Assumpte” la paraula “Reclamació” al compte de correu que s’indica a dalt.

RUTES ENTRE REFUGIS es compromet a donar una solució a la seva reclamació o queixa en un termini de 15 dies, notificant-la pel mitjà que vostè ens indiqui.