Les muntanyes no són estadis on satisfer la nostra ambició esportiva,
si no catedrals on practicar la nostra religió

Anatoli Bukréiev